Lợi ích của việc kiểm soát độ ẩm trong chăn nuôi

Ngày đăng: 05/10/2020 11:02 PM

  Sự thay đổi độ ẩm trong nuôi gà thịt 35 ngày.

  Một nghiên cứu được thực hiện bởi Weaver và Meuerhof ở Hà Lan đã tìm thấy một số lợi thế của việc kiểm soát độ ẩm trong chuồng nuôi. Trong một phần của nghiên cứu, một nhóm gà được nuôi đến 42 ngày tuổi với độ ẩm tương đối 45% và một nhóm khác là 75%.

  Họ phát hiện ra rằng nồng độ Amoniac thấp hơn nhóm nuôi duy trì độ ẩm tương đối ở 45%. Khi độ ẩm thấp làm chậm quá trình tạo ra tạo thành Amoniac từ phân, vì thế ta có thể giữ lại thêm khoảng 10% nitơ trong chất độn chuồng, do đó làm tăng giá trị phân bón.

  Nghiên cứu còn ghi nhận tỉ lệ bỏng amoniac và sưng lớp da bàn chân ở nhóm nuôi trong môi trường có độ ẩm tương đối 75% cao hơn nhiều so với nuôi trong môi trường có độ ẩm tương đối 45%. Khoản 54% gà thịt nuôi ở độ ẩm cao có vấn đề về dưới da bàn chân và 14% khi nuôi với dộ ẩm duy trì 45%, bên cạnh đó tỷ lệ tăng trọng nhóm nuôi ở độ ẩm thấp là cao hơn đáng kể.

  Bằng cách thêm cảm biến độ ẩm để theo dõi độ ẩm tương đối và điều chỉnh quạt cho phù hợp, khi duy trỳ độ ẩm 50 hoặc 60% so với 70% hoặc 80% có thể đạt được nhiều kết quả chăn nuôi tốt. Điều quan trọng cần lưu ý là vào những ngày mưa, môi trường chuồng trại không nên giảm quạt để tránh độ ẩm cao trong chuồng. Mặc dù để giữ độ ẩm dưới 45% ở nước ta là rất khó khăn nhất là những ngày mưa có thể làm độ ẩm cao trên 85% .

  Nhưng nghiên cứu đã có những cơ sở để chỉ ra rằng lượng giải thoát Amoniac từ phân là tỷ lệ thuận với độ ẩm trong chuồng. Vì vậy kiểm soát độ ẩm tốt là kiểm soát lượng Amoniac và kiểm soát năng suất chăn nuôi để tăng lợi nhuận.

  Cảm biến độ ẩm DOL 104 là một giải pháp đo đặt kinh tế hơn so với sử dụng một cảm biến amoniac để đo nồng độ Amniac trong chuồng.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline